ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล สามง่ามท่าโบสถ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256394,15788,645111,2294,310--------298,341
256273,207136,75079,470128,689151,122135,592102,546105,27981,612101,86974,79275,2211,246,149
256141,22222,75457,22270,74971,84789,37155,70794,02486,35772,27187,99583,206832,725
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ต.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,306,164
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,683,379
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี