หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ita ปี 2562 ให้สำนัก/กอง ทราบ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)