หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
...คู่มือสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการประชาชน...
 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และชาวบ้านต่างนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุข มีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา
 
 

ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

วัดจำนวน 1 วัด ได้แก่
 
วัดท่าโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 
การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์มีดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนหันคาราฎร์รังสฤษดิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
        ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ในเขตพื้นที่
 
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
 
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
      จำนวน 1 คน
 
อสม. จำนวน 35 คน

ผู้เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประมาณ 1,000 คนต่อปี

สาเหตุที่เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก ได้แก่
 
โรคระบบทางเดินหายใจ
 
โรคระบบย่อยอาหาร
 
โรคระบบไหลเวียนเลือด
 
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึด
 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  จุน้ำได้ 2,000 ลิตร      

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
  จุน้ำได้ 6,000 ลิตร      

รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน

พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน

อปพร. จำนวน 30 คน
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 27 ต.ค. 2552
 
 
สายตรงนายก
โทร. 056-489123
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10