หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
...คู่มือสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู บริการประชาชน...
 
 
 
 
 

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 438 ครัวเรือน

มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 173 จุด
  ครอบคลุมถนน   20 สาย
 

ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 482 ครัวเรือน

ชื่อหน่วยงานบริการ คือ กองการประปา เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 350 ลบ.เมตร/วัน

น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย จำนวน 300 ลบ.เมตร/วัน

แหล่งน้ำดิบที่มีใช้ผลิตน้ำประปา คือแม่น้ำท่าจีน
 
 
โทรศัพท์

ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำนวน 75 ครัวเรือน

ส่วนราชการ จำนวน 8 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 จุด
ไปรษณีย์

การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคมอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทไปรษณีย์ไทย ประชาชนภายในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียงสามารถรับบริการได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู
เสียงตามสาย

มีระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุม ร้อยละ 90 ของพื้นที่